• 看球懂球两不误 小米电视搭配小爱同学"助力"世界杯 2019-04-10
 • 借同事新车酒驾烧毁 找同事“顶包”被识破 2019-04-10
 • 尽管管理层一任一任地换,但是以每年IPO数量的多少作为反映政绩的主要标志,而对于股市下跌、市值(包括国有股)损失、经济晴雨表失真、投资者利益巨亏等等,则不在考核 2019-04-03
 • “2016最具影响力自行车赛事排行榜”揭晓全民参与有助提升赛事影响力 2019-04-03
 • “燃情世界杯 狂欢过足瘾”河北人自己的足球盛宴来啦! 2019-04-01
 • “鹊桥”从“探月港”开始延伸 2019-03-29
 • 消费级检测基因的“诊断”靠谱吗 2019-03-28
 • 《新乌龙院之笑闹江湖》吴孟达郝劭文时隔24年再聚首 2019-03-20
 • 图解丨我国医疗技术和质量双提升 人民健康再添保障 2019-03-19
 • 一语惊坛(6月7日):祝考生旗开得胜! 2019-03-19
 • 在线字典 -> 在线查询三点水旁的字有哪些,偏旁部首氵字旁,水字旁,三点水的字有哪些?★
  查找部首“”,共找到 1036 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
  笔划汉字拼音笔划汉字拼音
  3shuǐ5diāo
  5fàn5氿guǐ,jiǔ
  5hàn5huì
  5pà,pā5tīng
  5zhī5
  5miǎn5
  6chà6chí
  6dà,tài6hán,hàn
  66jiāng
  66
  6shàn6shāng,tàng,tāng
  66wán
  66
  6xùn6
  66fàn
  6qiú6chuàn
  6jiǔ6máng
  6qiān6zhuó
  6tu6tuō
  6zhōng7biàn
  7biàn7cāng
  7chén7dùn,zhuàn
  7fàn7fén
  7fēng7féng
  7gōu7gǔ,yù
  7hàng7
  7jǐng7
  77lún
  7méi,mò7mén,wèn
  77miǎn
  77òu,ōu
  7pèi7
  77qiān
  7qìn7ruì
  7shà,shā7shěn
  7tài7wāng
  7wéi7
  7xiōng7
  7yuán7yún
  7zhī7zhǐ
  77
  7chōng7jué
  7gàn7fāng
  7tài7
  7hóng7
  7huò7zhī
  77
  7jūn7pài
  7méi7niú
  77pàn
  77yǎn
  7汿7yóu
  77
  8bì,mì8
  8bó,pō8duǒ
  88fèi
  88gān
  88
  8hóng8jiān,qiǎn
  8jīng8jiǒng
  88jù,jǔ
  8lèi8
  8líng8lóng,shuāng
  88luò
  8mǎo8mèi
  88mǐn
  88ní,nì
  8nìng8pàn
  8pào,pāo8pēng
  88
  8qiú8shù
  88tuó
  8xiè8xiè
  8xuàn8沿yán
  8yāng8
  8yǒng8yóu
  88zhān
  8zhǎo8zhì
  8zhù8kuàng
  8zhī8
  8yōu8bēn
  8chēng8
  8dàn8tuō
  88
  88huì
  8jiā8
  8jué8chù
  8yuè8shēng
  88tián
  8zhōng8
  99chǎn
  99dòng
  9ér9ěr
  9fú,fù9guāng
  9hǎixún,xún9hóng
  9hǔ,xǔ9huán
  9huí9huì,kuài
  9hún,hǔn9huó
  9jì,jǐ9
  9jiā9jiāo
  9jié9jīn
  9jìn9kuāng
  9liè9liú
  9luò9
  9míng9nóng
  9pā,pài9píng
  9qià9
  99shī
  9táo9
  99wéi
  9wěi9洿
  9xǐ,xiǎn9xián
  9xiáo9
  9xún9yáng
  9yīn9zhēn
  9zhōu9zhū
  9zhuó9xiè
  9xiōng9àn
  9chéng9jiàn
  9hòu9huī
  9jiàng9jìng
  9kǎo9lěi
  99pán
  9pe o le9
  99
  9quán9yiè
  99tǐng
  9xíng9
  99泿yín
  9yìn9zài
  9zhǐ9zhì
  10bāng10
  10cén10chōng,yǒng
  1010é
  1010guō,wō
  10hǎi10hǎilǐ
  10hán,hàn10hào
  10huàn10huàn
  10jiàn10jìn
  10juān10jùn,xùn
  10lāi10làng
  10láo,lào10
  10lián10liú
  10měi10niǎn
  10niè10
  10rùn10
  10shè10
  1010tāo
  1010
  10wéi10
  1010xiāo
  1010
  10yún10zhàng,zhǎng
  10zhè10zhuó
  10jiā10jīng
  10yǐng10chēng
  10chōng10chún
  10yōu10dòu
  10to ko10fāng
  10féng10gēng
  10hǎn10hàn
  10hēng10hóng
  10xiàn10jiǒng
  10kùn10lǎn
  10láo10lèi
  1010liè
  10shèn10máng
  10suī10浿pèi
  10pīng10qiú
  10shuì10shuì
  1010tóng
  1010tūn
  10wěi10
  10xiào10
  10zhǐ11bàn
  11chún11cóng
  11cuì11dàn
  11diàn11dòu,dú
  11féi11
  11gàn11guàn
  11hán11hào
  1111
  11huái11hún,hǔn
  11jiàn,jiān11lín,lìn
  11líng11
  11miǎn,shéng11nào
  1111
  11qīng11
  11shēn11shèn
  11shū11shuàn
  11sōng11tǎng
  11táo11tiān
  11tiǎn11wò,yuān
  1111xiáo
  1111yān
  1111yín
  1111
  1111yuān
  11zhǔ11涿zhuō
  1111
  11lèi11lái
  1111qiǎn
  1111lún
  11zhè11yān
  11liáng11
  11bèn11biāo
  11淿11chāng
  11jìng11zhí
  11chuò11
  11zhōu11shè
  11dōng11fēi
  1111guǒ
  1111
  11hūn11qiè
  11jiǎn11
  1111juàn
  11kōng11
  1111máo
  1111wèn
  11niǎn11
  11pěng11píng
  11pài11
  11qīng11
  11ruò11
  11shè11shěn
  11shòu11
  11tuō11
  1111xìng
  1111yīng
  11yuān11yuān
  11yuān11zhàng
  1212chú
  12dòng12
  12gài12gǎng
  12hōng12
  12huá12huáng
  12jiàn,jiān12jiān
  12jiǎo,jiū,qiū12jiē
  1212
  12kuì12lóu
  12méi12měi
  12miǎn12miǎo
  12mǐn12pài
  12pén12湿shī
  12shí12sōu
  1212tàn
  12tián12tíng
  12tuān12wān
  12wéi12wèi
  12wēn12
  12xiāng12xiè
  12xǔ,xū12
  12xuàn12yān
  12yǎn12yǒng
  12yóu12
  12yuán12zhā
  12zhā12zhàn
  12zhì12
  12còu12jiǎn
  12zhēn12tāng
  12fēng12
  12cān12yuān
  12chún12wéi
  12hún12āi
  1212
  12chán12chì
  1212xián
  12è12
  12fèng12féng
  12hóng12guǐ
  12niè12huàn
  12huì12zhuāng
  12huò12
  1212liàn
  12liàng12lóng
  12mǎn12méi
  1212渿nài
  12nǎn12nuǎn
  12tuàn12hā tū
  1212
  12qiāng12qiú
  12qiú12quán
  12róu12sāo
  12shěng12shēng
  12shī12
  12wěi12
  12yǎn12
  12yìn12yíng
  12yíng12yǒu
  1212zāi
  129
  1313bīn
  13chù,xù13diān
  1313
  13gǔn13hào
  13huàng13hǔn
  13huǒ13jiào
  1313làn
  1313
  13liù,liū13luán
  1313mǎn
  13mǎng13míng
  1313nì,niào
  13pāng13
  13qín,zhēn13róng
  1313shè
  1313
  13tān13táng
  13tāo13wēi
  13wěng,wēng13
  13xiǔ13xiù
  13yàn13
  13yīn13yíng
  1313yuán
  13zhì13
  13gōu13lián
  13huì13miè
  13shī13
  13yún13yín
  13cāng13zhǔn
  1313ái
  13áo13féng
  13chéng13chún
  1313
  13yàn13
  13jié13jìn
  13lián13lóng
  13lùn13
  13méng13溿pàn
  1313suò
  13shí13shī
  1313suī
  13suǒ13tài
  1313wēn
  1313yáo
  13xiǔ13yǎo
  13yuán13zāi
  1314biāo
  14cáo14chún
  14cóng14cuǐ
  1414gān
  14gǎn14guó
  1414huàn
  14huáng14
  14jiào14lǎn
  14lěi,luò,tà14liàn
  14lòu14
  14màn14pēng
  14piào,piǎo,piāo14
  14shù14tuán
  14wéi14xiāo
  14xuán14yǎn
  14yàng14
  14yíng14zhāng
  14zhū14zōng
  1414jiàn
  14òu14hàn
  14滿mǎn14
  14lóu14guō
  1414
  1414gǔn
  14chǎn14shèn
  14zhǎng14ɑo
  14cháo14zhì
  14chóng14shuǎng
  14cóng14cōng
  14dàng14fàn
  14gài14guàn
  14hóng14
  14jiàng14jǐn
  14kāng14kòu
  14kun14liáo
  14lóng14
  1414
  14shāng14shāng
  14shù14táng
  14téng14
  1414
  1414
  1414
  14yān14
  1414yōng
  14yōu14zhi
  15ào15chán
  15cháo15chè
  15chéng,dèng15fén,pēn
  15hào15hòng
  15huì15lán
  15láo,lào,lǎo,liáo15lín
  1515pān
  15péng15
  15qián15
  15shān15shào
  15shù15
  15sùn15
  15tán,xún15tóng
  15wān15wàn
  1515
  1515jié
  15jiāo15shān
  15yún15
  15qián15潿wéi
  15kuì15chéng
  1515cōng
  15lào15jiàn
  1515xún
  15rùn15miǎn
  15chán15cūn
  15dǐng15dùn
  1515wéi
  15hán15hēi
  15jǐng15huà
  1515
  15jiào15
  15liū15
  15mǐn15nìng
  15qiáng15tān
  15shǔ15sōng
  1515suì
  1515
  15xián15
  15zhí15zhēn
  15zhǔ16bīn
  16chán16dàn,tán
  16duó16huán
  1616
  16lái16
  16lián16
  16méng16
  16shì16suī
  16xiè16zǎo
  16huàn16
  16nóng16zhuó
  16diàn16
  16ǎi16càn
  16cɑng16chǔ
  1616
  16gǎn16dāng
  16huò16kuài
  16huì16jìn
  16liàn16lián
  16lǐn16líng
  16màn16
  16澿qín16
  16shù16
  1616
  16yōng16
  16zhēn16zhì
  1717
  17háo17
  1717yǎng
  17zhuó17
  17tāo17làn
  17jùn17shī
  17nìng17bīn
  17kuò17jìn
  1717wéi
  17bīn17jìng
  17cuì17duì
  17wěi17
  17qìng17濿
  17bo ku17miè
  1717suǐ
  17wǎng17
  17yǐn17yīn
  17yíng17yíng
  17yíng18bào,pù
  18biāo18chán
  18zàn18
  1818zhū
  1818jiàn
  18luò18liú
  18shěn18xiè
  18yíng18chéng
  18wěi18huī
  18jiān18
  18pán18
  1818瀀yōu
  19hàn19xiè
  19yíng19lài
  1919bīn
  19xiāo19
  19yíng19yíng
  19duì19
  19huái19huò
  19jiàn19lài
  19lián19qián
  19qìn19róng
  19shu19xiàn
  19xuè20fèn
  20guàn20jiǎn
  20ráng,ràng20yuè
  20lóng20
  20chán20dài
  20fán20
  20jiān20zhuó
  20lán20lán
  20liàn20lín
  20shuàng20
  20yīng20yuān
  21hào21qián
  2121fēng
  21shè21
  21cóng21jué
  21lěi21
  21yíng21yōng
  2222yàn
  22zàn22tān
  2222shàn
  23chǎn23dǎng
  23jiǎo23lán
  23yíng24
  24làn24hào
  24zhú25wān
  25nǎng26luán
  26xiǎn26yàn
  27gàn27yàn
  31yàn32


    《新华字典》下载网址://www.fragb.com/softdown.htm

     字典

    更多内容请查看【山西中考英语六选五】。关于带三点水的字有哪些,如有疑问,请与我们联系。谢谢!


   
  Copyright(C)2017 汉辞网·版权所有 可搜索:微信公众号 www.fragb.com 加入我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
  软件著作权登记号:2005SR02359 备案号:沪ICP备09016276号 手机版
 • 看球懂球两不误 小米电视搭配小爱同学"助力"世界杯 2019-04-10
 • 借同事新车酒驾烧毁 找同事“顶包”被识破 2019-04-10
 • 尽管管理层一任一任地换,但是以每年IPO数量的多少作为反映政绩的主要标志,而对于股市下跌、市值(包括国有股)损失、经济晴雨表失真、投资者利益巨亏等等,则不在考核 2019-04-03
 • “2016最具影响力自行车赛事排行榜”揭晓全民参与有助提升赛事影响力 2019-04-03
 • “燃情世界杯 狂欢过足瘾”河北人自己的足球盛宴来啦! 2019-04-01
 • “鹊桥”从“探月港”开始延伸 2019-03-29
 • 消费级检测基因的“诊断”靠谱吗 2019-03-28
 • 《新乌龙院之笑闹江湖》吴孟达郝劭文时隔24年再聚首 2019-03-20
 • 图解丨我国医疗技术和质量双提升 人民健康再添保障 2019-03-19
 • 一语惊坛(6月7日):祝考生旗开得胜! 2019-03-19
 • 四海数码2003彩票论坛 百家乐真人游戏 幸运28投注稳赚技巧图 中国福利彩票走势图表 做什么梦中大奖 中国福彩22选5开奖结果 pk10买9码杀一码好方法 排列三跨度走势图 幸运武林投注技巧 3d试机号关注号和金码100期走势图 赌博 黑彩票平台抓住判几年 彩经网双色球杀号 08年福彩开奖直播事件 吉林十一选五开奖结果 新时时彩倍投