• 《新乌龙院之笑闹江湖》吴孟达郝劭文时隔24年再聚首 2019-03-20
 • 图解丨我国医疗技术和质量双提升 人民健康再添保障 2019-03-19
 • 一语惊坛(6月7日):祝考生旗开得胜! 2019-03-19
 • 在线字典 -> 在线查询病字头,偏旁部首疒字旁的字有哪些?★
  查找部首“”,共找到 228 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
  笔划汉字拼音笔划汉字拼音
  57dīng
  7jiē7liáo
  77nǎi
  88jiù
  88nüè,yào
  8shàn8yáng
  8gāng8xià
  88zhǒu
  99chèn
  9chuāng9fēng
  9jiè9
  99
  9yóu9zòng
  99
  9cuì9jué
  910bìng
  10dɑ,dǎn10gān
  1010jiā
  10jìng10
  1010niè
  10pào10
  10shān10téng
  10xuán10yōng
  10zhà10zhěn
  10zhèng,zhēng10zhǐ
  10zhù10fèi
  10gōu10xuē
  10zhī11
  11hén11jiē,jiē
  11quán11wěi
  11yǎng11
  11zhì11tōng
  11huí11zhì
  11téng11tān
  1112cuó
  12dòu12huàn
  12láo12
  12mèi12
  1212shā
  12suān12tòng
  1212xián
  12zhì12jìng
  12duó12
  12máng12shòu
  1212xiāo
  12xiāo13
  13chī13cuì
  13dàn,dān13fèi
  1313guǎn
  1313
  13shèn13tán
  13wěi13
  1313zhú
  1313
  13ān13
  13bēng13chì
  1313tiǎn
  13duī13guō
  1313
  13mín13
  13zhàng14cuó,chài
  14chì,zhì14dá,dɑ
  14hóu14jiǎ
  1414lòu
  14sào14shòu
  14wēn14
  14fēng14
  14yīn14chén
  14yáng14huàn
  14huì14nuè
  14wén14zhǒng
  15bān15biě,biē
  15chì15guān
  1515liú
  1515
  15chuāng15
  15tān15diān
  15jué15yìn
  16biāo16chōu
  16huáng16lóng
  16luǒ16qué
  16yǐn16yǐng
  16zhɑi16zhàng
  16shèn16
  16diào16lòu
  16lòu16qín
  1616sòu
  1616zhàng
  16zòng17ái
  17bān17liáo
  17dàn17láo
  17xián17
  17fèi17
  1717liú
  17qiáo17xián
  18diàn18là,lái
  1818
  1818jiē
  18lǐn18lǐn
  18dàn18guān
  18guì18lěi
  18nòng18shǔ
  18wēi18yōng
  19xuǎn19biē
  19chī19yǎng
  1920zhēng
  2021diān
  2121lài
  21yǐn21huò
  2122yǐng
  22xuǎn23
  23yōng24tān
  24diān26luǒ
  28luán30luán


    《新华字典》下载网址://www.fragb.com/softdown.htm

     字典

    更多内容请查看【山西中考英语六选五】。关于带病字头的字有哪些,如有疑问,请与我们联系。谢谢!


   
  Copyright(C)2017 汉辞网·版权所有 可搜索:微信公众号 www.fragb.com 加入我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
  软件著作权登记号:2005SR02359 备案号:沪ICP备09016276号 手机版
 • 《新乌龙院之笑闹江湖》吴孟达郝劭文时隔24年再聚首 2019-03-20
 • 图解丨我国医疗技术和质量双提升 人民健康再添保障 2019-03-19
 • 一语惊坛(6月7日):祝考生旗开得胜! 2019-03-19