• 图解丨我国医疗技术和质量双提升 人民健康再添保障 2019-03-19
 • 一语惊坛(6月7日):祝考生旗开得胜! 2019-03-19
 • 在线字典 -> 在线查询偏旁部首竹字旁、竹字头的字有哪些?★
  查找部首“”,共找到 365 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
  笔划汉字拼音笔划汉字拼音
  6zhú8
  8zhú9
  9竿gān9
  99chí
  9zhú9máng
  9péng9wɑn
  1010
  1010
  10jiǎo10sǔn
  10xiào10zhào
  1010cén
  10háng10qǐn
  10zhuì10suàn
  1010
  10yuán11bèn
  11biān11chī
  1111
  1111
  1111gǎn
  11gǒu11jiā
  11jiān11
  11líng11mǐn
  1111
  11qióng11shēng
  1111tiáo
  11zé,zuó11
  11bāo11
  1111dōng
  11fán11fàn
  1111mǎo
  11min11
  11qiè11qióng
  11shān11shǐ
  1111zhú
  1212
  1212dá,dā
  12dāng12děng
  1212guì
  12jīn12
  12kuāng12kuò
  12笿luò12quán
  12shāi12tíng
  12tǒng12xiǎn
  12yán12zhēng
  12zhù12kòu
  12sǔn12jiǎo
  12chéng12chí
  12háng12
  12lái12
  1212yào
  12yīn12zhòng
  13jiǎn13cè,jiā
  13chóu13gàng
  13guǎn13jiǎn
  13jūn,yún13kuài
  1313qiān
  13shāo13shì
  13suàn13xiǎo
  13yún13zhù
  13zuó13
  13tǒng13jié
  1313gān
  13gào13hán
  13kuāng13láng
  1313o
  1313xiá
  13筿xiǎo14bǐ,pái
  1414
  1414dān
  1414
  14guǎn14ji,jī
  14jùn14kōng
  14luó14qiè
  14qìng14ruò
  14shà14suàn
  14tuò14yuān
  14zhù14qián
  14jiān14chí
  1414chuí
  1414zōu
  1414
  14póu14tái
  14guǎi14zhào
  1414jùn
  14lái14lín
  14quān14
  14zhá14zhēng
  1415biān
  15chuán15hóu
  15huáng15jiàn
  15kuì15lǒu
  15piān15xiāng
  15xīng15zhēn
  15zhuàn15qiè
  15fàn15xiǎn
  15shī15chú
  15chūn15yuē
  15dǒng15fēng
  1515hóng
  1515箿
  1515mèi
  15miǎo15píng
  15qiàn15shuò
  15qiū15xīng
  1515sǔn
  1515xuān
  1616
  16chí16chōu
  16cuàn16fěi
  16gāo16gōu
  16lán16
  1616lǒng
  16péng16xiǎo
  16zào16zuǎn,zhuàn
  1616zhù
  1616shāi
  16suō16ruò
  16qiāng16zhú
  1616zhuó
  16jiǎn16lóng
  16niè16péng
  16qiàn16táng
  16yún16yuè
  16zhēng16zhù
  1717dōu
  17duàn17huáng
  1717
  17miè17
  17篿tuán17zhuā
  17huì17cuàn
  17lǒu17
  17kòu17piǎo
  1717chǎn
  17cōng17sā sā lā
  17guó17
  1717zhù
  17niǎn17
  17píng17shāi
  17suō17xiāo
  17yān18dēng
  18diàn18jiǎn
  18láo18pái
  18dān18kuì
  1818dài
  18dàng18jiāo
  18liáo18
  1818mǐn
  18pái18qi
  18qi18shāi
  18shì18sǔn
  1819bò,bǒ
  19簿19lái
  19zhòu19yuè
  19dāng19qiān
  19lián19xiāo
  19gǎn19gōu
  19zhēn19
  1919
  19sài19shi
  19yán19
  2020niè
  2020
  20chóu20háo
  20kuì20lán
  20qi20tái
  20zhòu21zhuàn
  21qiān21téng
  21fān21sǒu
  21zhòu22jǔ,qú
  22yíng22
  22tuò22lài
  22jiǎn22
  22shen shi22téng
  22zhuó23lóng
  23lán23yuè
  23qiān23lián
  23lián23
  23zhōng24biān
  24duàn24
  25luó25shāi
  25zuǎn26yuè
  26yíng30zhuó
  32  


    《新华字典》下载网址://www.fragb.com/softdown.htm

     字典

    更多内容请查看【山西中考英语六选五】。关于带竹字头的字有哪些,如有疑问请联系我们。谢谢!


   
  Copyright(C)2017 汉辞网·版权所有 可搜索:微信公众号 www.fragb.com 加入我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
  软件著作权登记号:2005SR02359 备案号:沪ICP备09016276号 手机版
 • 图解丨我国医疗技术和质量双提升 人民健康再添保障 2019-03-19
 • 一语惊坛(6月7日):祝考生旗开得胜! 2019-03-19