• 《新乌龙院之笑闹江湖》吴孟达郝劭文时隔24年再聚首 2019-03-20
 • 图解丨我国医疗技术和质量双提升 人民健康再添保障 2019-03-19
 • 一语惊坛(6月7日):祝考生旗开得胜! 2019-03-19
 • 在线字典 -> 在线查询偏旁部首言字旁的字有哪些?★
  查找部首“”,共找到 416 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
  笔划汉字拼音笔划汉字拼音
  7yán7yán
  9hōng9qiú
  99dìng
  99jiào
  9qiú10
  1010yín
  10jié10hòng
  10tǎo10xùn
  10shàn10
  10tuō10xùn
  1010rèn
  10chài10diào
  10fàn10
  10xùn10yín
  11xīn11
  1111
  11sòng11xiōng
  1111é
  11shè11fǎng
  11jué11fēn
  11chāo11chén
  11yín11xiáo
  11shěn11xìn
  11yán11yāo
  1111
  11yóu11zhǐ
  11zhùn12
  1212
  12zhé12zhǔ
  12píng12zhèng
  1212
  1212xiòng
  12zhěn12zhà
  1212
  12zhù12tuó
  1212zhào
  1212
  1212zhān
  12chī12
  12dié12
  12gàn12gòu
  12jiǎn12líng
  12náo12pàn
  1212shēn
  12tāo12
  12yàng12yào
  1212yǒng
  12zhòu13téng
  1313zhān
  13zǐ,zī13lěi
  13kuāng13shì
  13詿guà13shī
  13jié13kuā
  13huī13chéng
  13quán13zhū
  13shēn13huà
  13dàn13gòu
  13guǐ13xún
  13xiōng13zhèng
  13chóu13chà
  13gāi13xiáng
  1313
  1313chá
  13bìng13èr
  1313tiǎo
  13tóng13luò
  1313hěn
  13huǎng13huì
  13míng13tǐng
  13wēi13
  13xiào13yán
  13訿14shì
  14jiè14
  14zhì14
  14bèi14qiào
  1414gào
  14yòu14huì
  14kuáng14shuō
  14sòng14rèn
  14ān14
  14chán14
  1414é
  14huɑ14
  14jìng14kēng
  14lǎng14qīn
  14shuà14shuō
  14ēi14xiàn
  14xiào14zhèn
  15chù15jiàn
  15huà15qǐng
  15nuò15zhū
  15zōu15zhuó
  1515fěi
  15shěn15lùn
  15wěi15shuí
  1515調diào
  15chǎn15
  15suì15zhūn
  15liàng15tán
  15yín15
  15biǎo15chàng
  15chēn15chī
  15cóng15
  15dǒng15huà
  15xià15
  15jié15
  1515
  15biàn15
  1515qiān
  1515wǎng
  15xián15xiáo
  15zhuì15zhuó
  16xián16xiǎo
  16xuān16huǎng
  16chén16móu
  16dié16jiàn
  16xuè16
  16wèi16è
  16hùn16xuān
  1616shì
  16fěng16
  16ān16yàn
  1616
  16piǎn16huì
  1616xié
  1616shì
  16kuì16
  1616huáng
  16nán16
  16諿16tíng
  16xing16yáng
  16yīn16zhòng
  16zhuān17áo
  17huò17jiǎn
  17tāo17
  17jiǎng17huá
  1717
  17yáo17xiè
  17zhōu17bàng
  1717shì
  17qiān17
  17téng17áo
  17chēn17chí
  1717yíng
  1717lián
  1717qiāng
  17yuán17shàn
  1717
  17yáo17
  18qǐng18jǐn
  18ōu18
  18mán18zhé
  18miù18càn
  18biāo18
  1818còng
  18gùn18hàn
  18jiǎn18jiē
  18lóu18shāng
  18zhuó18
  1818
  18zhā18zhé
  19jǐng19náo
  19zhuàn19謿cháo
  1919tán
  19zèn19qiáo
  19é19shí
  1919jué
  19ǎi19
  19chǎn19duì
  19huì19
  19jiàng19jiǎo
  19lán19
  19shéng19suì
  19jiàn19zēng
  19zhá19zhèng
  19zǔn20
  20xuān20zào
  2020qiǎn
  2020huǐ
  20zhān20
  20dǎng20yīng
  2020huà
  2020jiào
  20zhàn20nóng
  20ràng20shàn
  20tán20xiǎn
  2021zhōu
  21zhé21ài
  21duì21háo
  21jiān21juàn
  21ròu21
  2121yīng
  22wèi22
  22shěn22jiǎn
  22譿huì22lěi
  2222zàn
  23yǐn23chóu
  23yàn23biàn
  23chóu23chǎn
  23è23
  23wèi24huān
  24lán24ràng
  24chèn24chán
  24zhé24yào
  2525niè
  25xié26zàn
  26zhán27yàn
  27dǎng29


    《新华字典》下载网址://www.fragb.com/softdown.htm

     字典

    更多内容请查看【山西中考英语六选五】。关于带言字旁的字有哪些,如有疑问请联系我们。谢谢!


   
  Copyright(C)2017 汉辞网·版权所有 可搜索:微信公众号 www.fragb.com 加入我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
  软件著作权登记号:2005SR02359 备案号:沪ICP备09016276号 手机版
 • 《新乌龙院之笑闹江湖》吴孟达郝劭文时隔24年再聚首 2019-03-20
 • 图解丨我国医疗技术和质量双提升 人民健康再添保障 2019-03-19
 • 一语惊坛(6月7日):祝考生旗开得胜! 2019-03-19